Публічна пропозиція укласти договір (оферта)
Шановний Користувач!

Уважно ознайомтесь з цією публічною пропозицією укласти договір, та замовляйте Товари, лише якщо ви повністю погоджуєтесь з усіма її умовами.
ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


Визначення термінів:

Інтернет-магазин або Сайт – програмно-технічний комплекс, призначений для ознайомлення Користувачів з інформацією про Товар, умовами його придбання, реалізації можливості здійснення Замовлень, забезпечення обліку операцій, та самостійний доступ Користувачів до окремих блоків якого, можливий через мережу Інтернет у веб-браузері за адресою: https://www.busols.com.ua.

Користувач – особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність та сервіси.

Продавець – фізична особа-підприємець, Дегтяренко Олег Олегович, місце реєстрації та фактичного проживання: 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12, кв.12. Телефон: +380 97 705 05 92, електронна пошта (e-mail): salt@busols.com.ua

Покупець – особа, яка здійснила в Інтернет-магазині Замовлення Товару та сплатила Продавцю Ціну Замовлення.

Сторони – разом Продавець і Покупець.

Отримувач Товару – особа, яка отримує Товар. Покупець може бути одночасно замовником та Отримувачем Товару.

Товар – продукція, з переліку, наведеному на Сайті, яку Продавець пропонує до продажу.

Замовлення – обрані Покупцем в Інтернет-магазині Товари відповідного асортименту та кількості, і умовою їх Доставки, які Покупець бажає придбати, для чого він: (і) повністю погодився з усіма умовами цієї оферти; (іі) керуючись алгоритмом механіки роботи Сайту обрав серед вільних до продажу такі Товари, вказав необхідну інформацію для їх Доставки, включаючи про Отримувача Товара, натиснув на кнопку "Оформити замовлення", та (ііі) здійснив повну попередню (авансову) оплату загальної Ціни Замовлення, або зобов'язався оплатити Ціну Замовлення кур'єру при Доставці Товару.

Ціна (Вартість / Сума) Замовлення – загальна вартість всіх Товарів, які входять у Замовлення, а також вартість послуг з їх Доставки, якщо Сторони дійшли до згоди про те, що таку вартість Доставки Покупець сплатить Продавцю.

Доставка – послуга по доставці Товара в межах України (за виключенням тимчасово окупованих територій України), яку надає Покупцю спеціалізована поштова, експрес чи кур'єрська організація. В тексті цієї оферти особа, яка надає послугу доставки Товара названа кур'єром. Якщо іншого не буде окремо обумовлено Сторонами, Доставку здійснюватиме ТОВ "НОВА ПОШТА" (https://novaposhta.ua), ідентифікаційний код 31316718, адреса місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9, на адреси своїх відділень, на встановлених цим кур'єром умовах та ціною.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна пропозиція укласти договір (надалі - оферта) містить умови, при згоді й дотриманні яких Покупець може купити Товар у Продавця. Істотні та додаткові умови укладеного Сторонами Договору купівлі-продажу Товару містяться в цій оферті, та здійсненому і оплаченому Покупцем Замовленні (його специфікації).

1.2. В результаті здійснення Покупцем Замовлення і оплати його Ціни, між Покупцем та Продавцем на відстані укладається Договір купівлі-продажу обраного у Замовленні Товару. Покупець, вказуючи в Замовленні те, що отримати Товар повинна інша ніж він особа, цим підтверджує те, що Договір купівлі-продажу укладається між Сторонами на користь третьої особи - Отримувача Товару.

1.3. Для купівлі Товару Покупцю / Отримувачу Товару необхідно здійснити всі залежні від них дії, як-от: погодитись та прийняти умови цієї оферти, здійснити Замовлення, своєчасно і у повному обсязі оплатити Ціну Замовлення (а також додатково комісії банків, послуги платіжних систем, вартість пересилання грошей, тощо) відповідно до процедур, які описані в цій оферті, одержати Товар у кур'єра, оплатити кур'єру вартість Доставки, якщо вона не входила у Ціну Замовлення, а також вартість його послуги по зберіганню Товару, якщо Покупець / Отримувач Товару не змогли отримати Товар у кур'єра відразу після доставки Товару в місце його видачі, протягом безкоштовного часу зберігання, відповідно до діючих у кур'єра цін та умов.

1.4. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві / Отримувачу Товару за відповідним Замовленням, вважається повністю виконаним Продавцем у момент здачі Товару кур'єру для його доставки Покупцю / Отримувачу Товару.

1.5. Послуга кур'єра з Доставки Товара вважається замовленою Покупцем після здійснення ним всіх дій, які передбачені процедурою Замовлення в цій оферті, а також Правилах та умовах використання Сайту. Якщо вартість Доставки Товару не була включена до Ціни Замовлення, вона сплачується кур'єру Покупцем / Отримувачем Товару в момент отримання замовленого Товару. Така оплата кур'єру Покупцем / Отримувачем Товару вартості доставки Товару є підтвердженням належно наданої йому послуги Доставки Товару.

1.6. Обираючи Товар в Інтернет-магазині та здійснюючи Замовлення Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про обраний ним Товар, а також послугу Доставки, кількість, вартість, якість, асортимент, властивості, умови використання Товарів, в тому числі їх склад, масу, назву, знак для товарів та послуг, за якими вони реалізуються, строк придатності та відомості про дії, які необхідно вчинити після його закінчення і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій, умови зберігання, гарантійні зобов'язання, адресу виробника, ціну кожної одиниці Товару, вартість Доставки, та загальну Вартість всього Замовлення, порядок і умови придбання Товару, його використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування чи пересилання грошей, порядок розірвання договору, а також про особу Продавця та кур'єра (включаючи їх імена / назви / найменування, адреси проживання / місцезнаходження, та контактні дані), і що така інформація була вірно сприйнята, та дозволила вчинити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення, а також усвідомлює те, що Товар входить до Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), і що на Продавця за Договором купівлі-продажу не покладається обов'язок доставити Товар або передати Товар Покупцю (Отримувачу Товара) у його місцезнаходженні, та що обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві (Отримувачу Товара) вважається виконаним у момент здачі Товару кур'єру для доставки Покупцеві (Отримувачу Товара). Факт своєчасного отримання зазначеної інформації підтверджується Покупцем шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення" в Інтернет-магазині.

1.7. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання кур'єром зобов'язань, які покладені на останнього Законами України "Про захист прав споживачів", "Про електронну комерцію", та за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені кур'єром при наданні ним послуги Доставки.

1.8. За продаж Товара неналежної якості відповідальність перед Покупцем несе Продавець.

1.9. За неналежне надання послуги Доставки Товару відповідальність несе той кур'єр, який безпосередньо надає таку послугу Покупцю.

1.10. Продавець в будь-який час, без попереднього повідомлення може вносити будь-які зміни в цю оферту, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Продавець не несе відповідальності за неактуальність інформації на Сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину. Будь-які відомості про Товар, що містяться на сайті Інтернет-магазину, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі без виключення властивості та характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань щодо Товару, перед замовленням йому необхідно звернутись за консультацією до Продавця.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах, визначених у цій оферті, а такої у здійсненому Замовленні між Продавцем та Покупцем на відстані укладається договір купівлі-продажу Товару, за яким Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується сплатити Продавцю повну Вартість Замовлення, а кур'єру - вартість Доставки, якщо остання не була включена до Вартості Замовлення, та прийняти Товар (далі - Договір купівлі-продажу Товару, або Договір).

2.2. Здійснюючи Замовлення Покупець погоджується з усіма умовами цієї оферти, без будь-яких винятків або застережень, та приймає на себе всі передбачені нею зобов'язання.


3. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

3.1. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Продавцю свої персональні дані та персональні дані Отримувача Товару в письмовій (електронній) формі. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Продавцю право безстрокової їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптації, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних, у тому числі з використанням Сайту. У випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Продавцю персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Продавцю, безстрокове зберігання, використання й обробку Продавцем таких їх даних. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Продавця на надання таких даних кур'єру, надсилання Покупцю / Отримувачу Товару повідомлень про здійснене Замовлення, про прийняття його до виконання, про відправлення Товару, розрахункових документів і документів, які підтверджують укладення Договору, реклами, пропозицій, іншої інформації, на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail), а також на надання чи передачу таких даних третім особам.

3.2. Замовлення Товару здійснюється Користувачем шляхом доступу до Інтернет-магазину з веб-браузера, перейшовши на Сайт за адресою посилання (доменним ім'ям): https://www.busols.com.ua, і пройшовши процедуру Замовлення;

3.3. Процедура Замовлення передбачає проходження таких обов'язкових етапів:

3.3.1. обрання Покупцем Товару доступного до замовлення в Інтернет-магазині у тій кількості, в який він бажає його купити, шляхом наповнення корзини Інтернет-магазину;

3.3.2. підтвердження Покупцем своєї згоди на придбання обраного ним Товару шляхом послідовної (і) вказівки при замовленні: своєї електронної адреси (e-mail); Прізвища, Імені, По-батькові і номера телефону (українського оператора мобільного зв'язку) Отримувача Товару; області, району, назви населеного пункту в межах України (за виключенням тимчасово окупованих територій України) і номеру відділення кур'єра, на який Продавцю слід буде відправити, а Отримувачу Товару отримати замовлений Товар; та (іі) підтвердження своєї згоди на купівлю остаточно сформованого набору Товарів, Сумою Замовлення (вартістю Товару та Доставки) і умовами цієї Оферти натиснувши на кнопку "Оформити замовлення" в Інтернет-магазині. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з усіма умовами купівлі обраних Товарів, та послуги їх Доставки, яке однозначно підтверджує, що він отримав своєчасну, повну, необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію, передбачену Законами України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію» про Товар, Доставку, Продавця, кур'єра, умови придбання і оплати Товару, та послуги Доставки, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом. Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Товару, такий Товар резервується за Покупцем, який триває до оплати Покупцем замовленого ним Товару, або до анулювання Замовлення;

3.3.3. оплата Ціни Замовлення може проводитися на вибір Покупця, який він робить при Замовленні: (і) післяплатою кур'єру при Доставці, в момент отримання Товару Отримувачем Товару в готівковій чи безготівковій формі; (іі) попередньою (авансовою) безготівковою оплатою на рахунок Продавця в момент здійснення Замовлення (протягом 15 хвилин після натискання кнопки "Оформити замовлення") за допомогою спеціальних платіжних засобів платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide, Cirrus Maestro або VISA International, випущених на ім'я Покупця. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу несе банк, чи інша фінансова установа які випустили платіжний засіб чи є операторами платіжної системи за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент отримання Продавцем від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі Ціни Замовлення, на банківський рахунок Продавця. До одержання Продавцем на свій банківський рахунок оплаченої Покупцем Ціни Замовлення, таке Замовлення, Договір, а так само і грошова транзакція (перерахування коштів) не можуть бути анульовані, відмінені, або оскаржені. При оплаті з Покупця може стягуватись на користь банків чи операторів платіжних систем окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, чи пересилання грошей, яка не включена в Ціну Замовлення та оплачується Покупцем додатково.

3.4. Якщо при здійсненні Замовлення умовою оплати Покупець обере післяплату Ціни Замовлення кур'єру, Договір вважається укладеним в момент натискання Покупцем кнопки "Оформити замовлення" в Інтернет-магазині. Якщо при здійсненні Замовлення умовою оплати Покупець обере попередню (авансову) оплату Ціни Замовлення, Договір вважається укладеним в момент здійснення Покупцем такої попередньої (авансової) оплати Ціни Замовлення (тобто в момент отримання Продавцем від оператора платіжної системи електронного підтвердження грошової транзакції).

3.5. Отримання замовленого і оплаченого Товару, може бути зроблене Отримувачем Товару за адресою того номера відділення кур'єра, який буде повідомлений Покупцем у Замовленні, для чого Отримувач Товару повинен ідентифікувати себе у кур'єра, тобто назвати себе й пред'явити документ, що підтверджує його особу, назвати номер відправлення.

3.6. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним у момент здачі Товару кур'єру для його Доставки Отримувачу Товару. Продавець здає замовлений Товар кур'єру для Доставки Отримувачу Товару протягом 30 календарних днів з моменту укладення Договору (п.3.4. цієї оферти).4. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовлення вважається не здійсненим, а Договір неукладеним, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця чи Продавця, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо Покупець не виконає належним чином умов, передбачених процедурою Замовлення (п.3.3.1 - 3.3.3 цієї оферти);

4.2. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов'язання сторін по укладеному між ними Договору припиненими, якщо:

4.2.1. Покупець не оплатив Ціну Замовлення протягом п'ятнадцяти (15) хвилин після натискання кнопки "Оформити замовлення" в Інтернет-магазині (якщо Замовлення передбачає попередню оплату), або якщо Отримувач Товару не оплатив Ціну Замовлення кур'єру в момент Отримання Товару (якщо Замовлення передбачає післяплату);

4.2.2. Отримувач Товару не зміг отримати Товар у кур'єра після Доставки (з будь-яких причин, в тому числі через наведення неточної чи недостовірної інформації у Замовленні про місце Доставки чи Отримувача Товару), і такий Товар повернувся Продавцю. Якщо Ціна такого Замовлення була попередньо оплачена Покупцем, то вона, зменшена на вартість Доставки Товару, його повернення Продавцю, вартість зберігання Товару у кур'єра, а також витрати на перерахування грошей, повертається Покупцеві протягом 30 днів з моменту анулювання такого Замовлення та звернення Покупця до Продавця з вимогою про повернення Ціни Замовлення і вказівкою своїх актуальних платіжних реквізитів;

4.2.3. Покупець вказав у Замовленні неповні, недостовірні, неточні дані у Замовленні (в тому числі щодо місця Доставки чи особу Отримувача Товару, контактні дані), що унеможливило їх передачу кур'єру для Доставки та відправлення Отримувачу Товару. Якщо таке Замовлення було попередньо оплачене Покупцем, то Ціна такого Замовлення, зменшена на витрати на перерахування грошей, повертається Покупцеві протягом 30 днів з моменту здійснення такого Замовлення та звернення Покупця до Продавця з вимогою про повернення Ціни Замовлення і вказівкою своїх актуальних платіжних реквізитів;

4.2.4. Отриманий Покупцем Товар, при дотриманні умов його зберігання, до закінчення встановленого строку його придатності, виявиться неналежної якості, і Продавець протягом 2-х місяців з моменту отримання від Покупця Товару неналежної якості разом з письмовою заявою про його заміну, не задовільнить таку вимогу Покупця про заміну придбаного Товару неналежної якості на такий же чи аналогічний Товар належної якості. В цьому випадку Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару неналежної якості та вартість їх доставки Продавцю протягом 7 (семи) днів з моменту закінчення зазначеного двомісячного строку та отримання від Покупця письмової заяви про розірвання Договору в частині купівлі Товару неналежної якості з вимогою про повернення сплаченої за такий Товар грошової суми та актуальними платіжними реквізитами Покупця.

4.3. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Продавця, а зобов'язання сторін по укладеному між ними Договору припиненими, якщо:

4.3.1 Замовлені Покупцем Товари будуть відсутні у Продавця, про що Продавець повідомляє Покупця усно за телефоном чи письмово на e-mail, які будуть вказані в Замовленні протягом 30 днів з моменту здійснення Замовлення. В цьому випадку всі Товари по такому Замовленню не вважаються придбаними Покупцем, а Ціна Замовлення (якщо така буде наперед оплачена Покупцем) повертається Покупцю протягом 30 днів з моменту здійснення ним Замовлення.

4.3.2. Кошти у розмірі Ціни Замовлення, сплачені Покупцем авансовим платежем, про що Продавець отримує від оператора платіжної системи електронне підтвердження транзакції, не буде зарахована на банківський рахунок Продавця з незалежних від останнього причин. В цьому випадку Продавець відкликає відправлений кур'єром Товар, а якщо він буде вручений Отримувачу Товару, Покупець зобов'язується повернути його Продавцю або сплатити його вартість негайно після отримання вимоги Продавця.

4.4. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладеного Договору, і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати собі Ціну Замовлення, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною чи помилковою, або оскарження її в платіжних системах.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

5.1. ПОКУПЕЦЬ / ОТРИМУВАЧ ТОВАРУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

5.1.1. Вказувати винятково повну і достовірну інформацію про себе, обраний спосіб оплати, дані для Доставки, й інші дані, що вказуються при Замовленні Товару. У тому випадку якщо Замовлення Покупця не буде виконано / буде виконаний не коректно, не точно, або неповно через помилкові, неточні або неповні відомості про Покупця / Отримувача Товара, його реквізити, допущені Покупцем при здійсненні Замовлення, чи при оплаті Ціни Замовлення, Продавець не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за відповідним Замовленням та Договором;

5.1.2. Виконати здійснене Замовлення, та укладений Договір, у тому числі в повному обсязі оплатити його в передбачені строки, поки воно не було анульовано, прийняти Товар у кур'єра.

5.1.3. Виконувати правила кур'єра щодо послуги Доставки;

5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.2.1. У випадках, зазначених в цій оферті анулювати замовлення, розірвати Договір в частині придбання Товару неналежної якості, повернути придбаний Товар неналежної якості, та вимагати у Продавця замінити Товар неналежної якості на Товар належної якості, а якщо це неможливо - повернути собі сплачену ціну того Товару, який виявиться неналежної якості.

5.2.2. Скасувати неоплачене та не відправлене для Доставки Замовлення шляхом звернення до Продавця за номером телефону. Замовлення може бути скасоване тільки до моменту передачі Товару кур'єру.

5.3. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

5.3.1. Передати кур'єру придбаний Покупцем Товар за відповідним Договором, для його доставки Отримувачу Товару.

5.4. ПРОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

5.4.1. Вимагати від Покупця виконання зобов'язань, покладених на Покупця / Отримувача Товару, згідно умов цієї оферти.

5.4.2 Відмовити Покупцеві в продажі йому Товара, якщо Покупець порушує умови здійсненого ним Замовлення, або у випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця. Продавець вправі видалити зазначений Товар із Замовлення Покупця, повідомити про це Покупця.

5.4.3. Відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо всього Товару або його частини, немає в наявності або з інших підстав, які унеможливлюють його Доставку. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому листа на електронну адресу або за номером телефону, що зазначені Покупцем при здійснення Замовлення.

5.4.4. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на вже здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання, та на укладені до цього Договори.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

6.1. Продавець несе відповідальність лише в рамках укладеного з Покупцем Договору, та не є зобов'язаною особою при наданні послуги Доставки. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Продавця перед Покупцем обмежується Ціною Замовлення, сплаченого Покупцем при придбанні Товару.

6.2. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за ненадання Товару Отримувачу Товара в межах укладеного Договору. Належним наданням Товару Отримувачу Товару є передача кур'єру передбачених Замовленням Товарів для їх Доставки на адресу відділення для вручення Отримувачу Товару.

6.3. За невідповідність якості Товарів, чи послуги Доставки суб'єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій оферті, та не визначені в Замовленні, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні, смакові, та естетичні враження від отриманого Товару можуть не відповідати та не співпадати з його суб'єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Продавцем (не офіційні веб-сайти, соціальні мережі, буклети, повідомлення, враження та відгуки інших споживачів, тощо).

6.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку неможливо було передбачити, і уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, карантинні заходи, збої в електропостачанні, комп'ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп'ютерних вірусів), мережах, каналах зв'язку, тощо.

6.5. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов'язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Продавцем, які будуть випливати з Договору мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Продавця.